Chức năng, nhiệm vụ:

    Thực hiện theo quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

156/QĐ-UBND.pdf . 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 22
Đăng nhập