Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng phối hợp Trung tâm Y tế Hòa An tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chuyên trách dân số và nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số năm 2022. ​

Đồng chí Mã Văn Quý - Phó giám đốc Trung tâm Y tế Hòa An phát biểu khai mạc hội nghị

    Ngày 22/9/2022 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An , Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn Triển khai Nghị định Số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.  Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/1/2022 của Bộ Y tế quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số năm 2022 cho 168 cán bộ chuyên trách, nhân viên Y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số xã, thị trấn phụ trách công tác thống kê chuyên ngành dân số của 15 xã, thị trấn.

    Lớp tập huấn được đồng chí Lục Thị Thắng - Chi cục trưởng chi cục Dân số truyền đạt Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách; hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách và chi trả kinh phí Nghị định số 39/ 2015/ NĐ-CP.

Y tế thôn bản thảo luận tại hội nghị

    Triển khai các nội dung của Thông tư 01/2022/TT-BYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số; Theo đó, Thông tư 01 quy định ghi chép ban đầu về dân số; nội dung chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; phổ biến thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành dân số và ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số. 

    Đặc biệt, trách nhiệm của cộng tác viên dân số hằng tháng thu tin, ghi chép ban đầu vào Sổ A0 các thông tin cập nhật của các thành viên trong hộ dân cư trên địa bàn mình quản lý; lập phiếu thu tin vào ngày mùng 1 đầu tháng sau tháng báo cáo theo quy định; lưu trữ, quản lý và bảo quản sổ A0. Cán bộ dân số cấp xã rà soát, thẩm định thông tin trong các Phiếu thu tin; lưu trữ, bảo quản các Phiếu thu tin đã thẩm định của toàn xã, thị trấn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số hoàn thiện, triển khai các phần mềm nhập tin, lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, tiện ích trên phần mềm tin học, ứng dụng chuyên ngành đảm bảo khả năng truy cập, quản lý, tìm kiếm, cập nhật cơ sở dữ liệu và các kỹ thuật liên quan thống nhất từ cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương. Tích hợp, khai thác số liệu thống kê từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu hành chính khác thuộc trách nhiệm được giao phục vụ cho công tác thống kê chuyên ngành dân số theo quy định của pháp luật. Thông qua lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả Thông tư 01, đảm bảo đáp ứng kịp thời, chính xác công tác chuyển đổi số trong ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

 


Tin và ảnh: Nguyễn Sốc
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập