Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm y tế Hòa An tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày 23/8/2022, Chi bộ Khối Hành chính; Chi bộ Khối  Dự phòng; Chi bộ Khối Điều trị trực thuộc Đảng bộ Trung tâm y tế Hòa An cùng tiến hành  tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại hai hội trường cơ sở 1 và hội trường cơ sở 2. 

Sáng ngày 23/8/2022 Đồng chí Nông Quang Trung - Huyện ủy viên - Bí thư đảng bộ - Đại biểu cấp trên  phát biểu chỉ đạo Đại hội tại chi bộ Khối Hành chính (Ảnh Hoàng Tuyên)

    Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 tập thể các chi bộ Khối Hành chính; Khối Dự phòng; Khối Điều trị đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn. phát huy được trí tuệ tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, các chi bộ đều Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Tại Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 các chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện '' tự diễn biến'', '' tự chuyển hóa'' trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;luôn coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng thường xuyên liên tục của công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên trước quần chúng . Lấy kết quả học tập và làm theo Bác Hồ là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.  phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; giữ gìn lối sống trong sạch lành mạnh; 40% cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;  Không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, qui định những điều đảng viên không được làm; Kết nạp quần chúng ưu tú vàò đảng 6- 8 quần chúng/nhiệm kỳ và chuyển đảng chính thức.

Ban Chi ủy Chi bộ Khối Hành chính ra mắt Đại hội.(Ảnh Hoàng Tuyên)

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; 2022- 2025 Chi bộ Khối Điều trị chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. (Ảnh Đàm Tỷ)

Ban Chi ủy Chi bộ Khối Dự phòng ra mắt Đại hội.(Ảnh Lê Na)

    Với phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”  Thực nhiện Nghị quyết Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên phải không ngừng phát huy trí tuệ tập thể, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các chi bộ đã đề ra, góp phần xây dựng chi bộ đạt chi bộ Trong sạch vững mạnh.

                                                            

​Đoàn Minh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập