Ngày 08/12/2023 Trung tâm Y tế huyện Hòa An tổ chức Hội nghị về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.
Thực hiện  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 3347/SNV-CCVCĐT ngày 20/11/2023 của Sở Nội vụ Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Công văn số 5225/SYT- TCCB ngày 27/11/2023 của Sở Y tế Về việc tổ chức, triển khai, đánh giá, xếp loại chất lượng , công chức, viên chức, người lao động. Ngày 08/12/2023 Trung tâm Y tế huyện Hòa An tổ chức Hội nghị về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.
anh tin bai

 

Toàn cảnh hội nghị đánh giá viên chức cuối năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Hòa An có 17 khoa, phòng và 15 trạm Y tế xã thị trấn với tổng số cán bộ viên chức và người lao động là 237 người; hợp đồng lao động 13 người. Hội nghị đã đánh giá từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị. Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị nêu rõ đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không ? Góp ý những ưu, nhược điểm của các cá nhân. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định  số 90/2020;  có 4 tiêu chí xếp loại Trung tâm Y tế đạt được tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 3 viên chức; mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 225 viên chức; hoàn thành nhiệm vụ 7 viên chức; không hoàn thành nhiệm vụ 2 viên chức. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Tin và ảnh: Đoàn Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập