Sở Y tế kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2023 tại Trung tâm y tế Hòa An.
Ngày 9/8/2023, Đoàn công tác của Sở Y tế do đồng chí Hà Ngọc Tú  - Phó giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2023 tại Trung tâm y tế Hòa An

      Thực hiện Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 Trung tâm Y tế  đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng triển khai gồm tiểu dự án 2, Dự án 3 cải thiện dinh dưỡng; tiểu dự án 2 Dự án 7 Chăn sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; tiểu dự án 2 Dự án 9 Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các tiểu dự án này đã thực hiện 6 tháng đầu năm tuy nhiên trong, quá trình thực hiện còn có những khó khăn, vướng mắc các khoa phòng ,cá nhân liên quan chưa phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn tất thủ tục thanh toán, giải ngân và báo cáo theo quy định.

anh tin bai

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí  Hà Ngọc Tú  - Phó giám đốc Sở Y tế đánh giá đơn vị đã đạt được một số kết quả nhất định đối với từng tiểu dự án cụ thể, Tuy nhiên đơn cần tiếp tục rà soát, những chỉ tiêu khó, chưa hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Đối với những khó khăn và những vấn đề đoàn giám sát tổng hợp; trình Sở Y tế xem xét, giải quyết để thực hiện Chương trình hiệu quả hơn trong thời gian tới.
         
Tập thể Trung tâm Y tế Hòa An tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát  và bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo đối với những kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2023 đến thời điểm kiểm tra, giám sát Trung tâm Y tế đã thực hiện được tại các tiểu dự án dự án 2, Dự án 3 cải thiện dinh dưỡng; tiểu dự án 2 Dự án 7 Chăn sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; tiểu dự án 2 Dự án 9 Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Tin và ảnh: Đoàn Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 2 172
  • Tổng lượt truy cập: 327510
  • Tất cả: 972
Đăng nhập