Trung tâm Y tế Hòa An duy trì Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
Trong tháng 11/2023, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình kết hợp giám sát thực hiện duy trì Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số  và phúc tra kết quả thực hiện Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2023 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Chủ trì giám sát có đồng chí Triệu Nguyệt Hoa - Phó giám giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế; Chi cục Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.lãnh đạo và các trưởng khoa, phò
anh tin bai

Toàn cảnh buổi phúc tra, giám sát  kết quả  thực hiện duy trì Chương trình Mục tiêu Y tế  tại Trạm Y tế thị trấn Nước Hai

    Tại hội nghị, các thành viên được phân công phúc tra kết quả chấm điểm theo 10 tiêu chí quốc gia về Y tế xã  gồm: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe, 14 điểm; Nhân lực y tế, 10 điểm; Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã, 12 điểm; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác, 9 điểm; Y tế dự phòng, Phòng, chống HIV/AID, Vệ sinh môi trường và An toàn thực phẩm, 19 điểm; Khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, 12 điểm; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, 6 điểm; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 11 điểm; Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, 3 điểm; Ứng dụng công nghệ thông tin, 4 điểm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Đạt từ 80% tổng điểm trở lên; số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên và không bị “điểm liệt”. Kết quả phúc tra, giám sát thực hiện Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tại Trạm y tế Thị trấn Nước Hai - Trạm tự chấm tổng điểm đạt 83.5 điểm - Huyện chấm tổng điểm đạt 83 điểm - Tỉnh phúc tra tổng điểm đạt 81.5 điểm; Trạm y tế xã Hồng việt - Trạm tự chấm tổng điểm đạt 87 điểm - Huyện chấm tổng điểm đạt 87.5 điểm - Tỉnh phúc tra tổng điểm đạt 81 điểm; Trạm y tế Ngũ Lão - Trạm tự chấm tổng điểm đạt 83 điểm - Huyện chấm tổng điểm đạt 83 điểm - Tỉnh phúc tra tổng điểm đạt 84 điểm; 

    Qua đợt phúc tra, giám sát để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của các xã, thị trấn.Mục đích chính của Bộ tiêu chí là tạo ra các tiêu chí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở từng vùng, miền; Những chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí này là những yêu cầu cơ bản cần đạt trong giai đoạn đến 2030. Có những tiêu chí đã đạt được nhưng đơn vị vẫn phải tiếp tục phấn đấu để đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn các tiêu chí đánh giá dựa theo các quy định hiện hành. Khi các quy định đó thay đổi thì tiêu chí đánh giá cũng cần thay đổi theo cho phù hợp; các đơn vị cần thể cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, mô hình bệnh tật của từng địa phương.  Việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã được thực hiện hàng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm, nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận./.

Tin và ảnh: Đoàn Minh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập