16 cơ sở thực phẩm đã được kiểm tra
Từ ngày 14/3 - 12/4/2018, Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra, giám sát 16 cơ sở thực phẩm gồm các sơ sở sản xuất nước đóng bình, nhà hàng ăn uống, bếp ăn trường học trên địa bàn các phường Sông Bằng và phường Hợp Giang (Thành phố Cao Bằng).
Đoàn đã kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm như: hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở; Điều kiện vệ sinh; Điều kiện trang thiết bị dụng cụ; Điều kiện về con người; Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước… Qua kiểm tra cho thấy: các cơ sở đều chấp hành tốt những điều kiện quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít nhà hàng ăn uống chưa thực hiện việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn 24 giờ theo đúng quy định; Chưa có hợp đồng mua thực phẩm. Qua đó, đoàn kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở vi phạm khắc phục các điều kiện còn tồn tại, đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thông qua kiểm tra, đoàn đã trực tiếp tuyên truyền cho các cơ sở thực phẩm về Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác về an toàn thực phẩm để các cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập