Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 (từ ngày 15/4 đến 15/5/2018), Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh sẽ thành lập 03 đoàn thanh, kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh.
Theo đó, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung vào những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông đến tất cả các nhóm đối tượng trong việc thay đổi hành vi về bảo đảm ATTP, đặc biệt là ý thức trách nhiệm trước pháp luật và cộng đồng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành pháp luật về ATTP.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm giảm mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Để công tác bảo đảm ATTP được thực hiện tốt, đồng bộ và xuyên suốt. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cần thực sự hành động đúng với trách nhiệm nhân văn trong chức năng, nhiệm vụ của mình đối với vấn đề bảo đảm ATTP cho cộng đồng, quản lý, giám sát từ khâu nuôi, trồng cho đến bàn ăn. Các cấp, các ngành luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm ATTP đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm thấy rõ ý thức, trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng; Phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP, nhất là Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và cộng đồng về tầm quan trọng của ATTP đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người và sự phát triển KT-XH của tỉnh.
Song song với tuyên truyền, giáo dục pháp luật thì việc lên án, phê phán những hành vi sai trái trong thực hiện các quy định về ATTP. Cùng với tuyên truyền, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát là nhiệm vụ quan trọng quyết định mức độ ảnh hưởng của ATTP tới sức khỏe con người và cũng chính là giải pháp đảm bảo ATTP trong tình hình hiện nay.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập