Điều tra, khảo sát, đánh giá và phân loại tình trang dinh dưỡng của trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Hòa An năm 2024

 Thực hiện kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An. Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 " Cải thiện dinh dưỡng" của Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hòa An  năm 2024

  Trung  tâm y tế huyện Hòa An đã xây dựng Kế hoach điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại tình trang dinh dưỡng của trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Hòa An. Bằng  các kỹ thuật cân, đo, nhân trắc, đọc kết quả chính xác và phân tích tình trạng dinh dưỡng của từng trẻ. Qua đó sẽ phát hiện được số trẻ bị suy dinh dưỡng các thể và có phương án can thiêp, điều trị và cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho những trẻ bị suy dinh dưỡng.  Góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và phát triển thể chất, trí tuệ cho trẻ em trên địa bàn huyện Hòa An.

 Từ ngày 26/3/2024 đến 29/5/2024 Trung tâm y tế  huyện Hòa An  tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá và phân loại  tình trạng suy dinh dưỡng  tại 15 xã thuộc huyện Hòa An

Một số hoạt động  điều tra, khảo sát và đánh giá tình trạng tại xã Đức Long

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập