Sở Y tế kiểm tra kiểm tra công tác dược, chương trình mục tiêu y tế
Thực hiện kế hoạch số 95/KH- SYT ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế về việc Kiểm tra công tác dược, chương trình mục tiêu y tế tại Trung tâm Y tế Thành phố, Trung tâm Y tế huyện Hoà An, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang. Ngày 10/01/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Cao Bằng do đồng chí Vương Thị Tuyên, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn cùng các cán bộ, chuyên viên Sở Y tế và đại diện 1 số khoa, phòng, Trạm Y tế của Trung tâm Y tế đã tiến hành kiểm tra công tác dược, các hoạt động y tế năm 2024 tại Trung tâm Y tế Hoà An
anh tin bai
anh tin bai

    Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác dược; chất lượng bệnh viện; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn, quy chế bệnh viện; công tác đào tạo liên tục, nội dung liên quan đến quá trình cấp chứng chỉ hành nghề, xác nhận quá trình thực hành của người hành nghề, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền giao, việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo quy định; kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, giám sát dịch bệnh COVID-19, các điều kiện bảo quản vắc xin, việc triển khai thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử; triển khai theo dõi, quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình; việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số y tế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế

anh tin bai

    Tại buổi làm việc các thành viên của đoàn đã báo cáo kết quả các nội dung kiểm tra như: Công tác quản lý dược; công tác khám chữa bệnh, quản lý phần mềm bệnh nhân, cách ghi chép sổ sách; công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; xây dựng môi trường xanh sạnh đẹp... Qua đó đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị đơn vị cần khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập