Ban chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vân khéo đến làm việc tại Trung tâm Y tế Hòa An.
Ngày 02 tháng 6 năm 2023. Ban chỉ đạo huyện về kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU của Huyện ủy về ‘Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở’ giai đoạn 2021 -2025 và phong trào toàn thi đua ‘ Dân vận khéo’ năm 2023. Do đồng chí Đàm Thế Trang - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Cùng các đồng chí thành viên trong đoàn đến làm việc tại Trung tâm Y tế Hòa An.
anh tin bai

    (Đồng chí Đàm Thế Trang – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND phát biểu tại buổi làm việc )

    Sau buổi làm việc đoàn đã chỉ rõ những nội dung đơn vị nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu và vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận. Bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Nghị định số 04-NĐ/TW của Ban Bí thư. Lấy chi bộ làm địa bàn trọng tâm; người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị giữ vai trò chủ trì tổ chức thực hiện công tác dân vận. Tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận. Cụ thể hóa và đẩy mạnh hơn nữa nội dung công tác dân vận tại đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình dân vận phù hợp với đặc điểm của từng chi, đảng bộ; kịp thời tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, những cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách và thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai các văn bản quy định, quyết định, quy trình và thủ tục giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời. Chăm lo xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong toàn Đảng bộ. Phân công các đồng chí đảng ủy phụ trách công tác dân vận, cán bộ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát về công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng quý, sáu tháng và hằng năm, trọng tâm là việc thực hiện đạo đức công vụ và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tin và ảnh: Đoàn Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập