Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 117/2014/ND-CP ngày 08/12/2014 ​cuả Chính phủ quy đinh về y tế xã, phường, thị trấn tại Trung tâm y tế huyện Hòa An
 Ngày 18 tháng 10 năm 2023. Viện chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế thực hiện đánh giá “Việc triển khai Nghị định số 117/2014/ND-CP về mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã, phương, thị trấn và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung”  tại Trung tâm y tế huyện Hòa An.

    Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định  số 117/2014/ND-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy  đinh về y tế xã, phường, thị trấn làm cơ sở để xây dựng dự thảo Nghi định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Nghi định số 117/20141/ND-CP phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị trong giai đọan hiện nay.

    Đoàn công tác thảo luận với Ban giám đốc, các Khoa phòng, các Trạm y tế xã, thị trấn, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã về tình hình thực hiện chức năng  nhiệm vụ của trạm y tế xã, những thuận lợi, khó khăn, bất cập, nguyên nhân,  các ý kiến kiến nghị, đề xuất phương án tổ chức trạm y tế, thu thập các số liệu về hoạt động của các trạm y tế trên địa bàn huyện Hòa An. Qua đó để làm cơ sở để xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2014/NĐ-CP phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Góp phần ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân

 Một số hình ảnh làm việc của đoàn công tác tại Trung tâm y tế Hòa An.

anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh làm việc  của đoàn công tác tại Trạm y tế xã Đức Long.

anh tin bai
anh tin bai
Tin và ảnh: Nguyễn Sốc
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập