Điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại tình trang dinh dưỡng của trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Hòa An năm 2023

    Thực hiện kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An. Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 " Cải thiện dinh dưỡng" của Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hòa An  năm 2023    

    Trung  tâm y tế huyện Hòa An đã xây dựng Kế hoach điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại tình trang dinh dưỡng của trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Hòa An. Bằng  các kỹ thuật cân, đo, nhân trắc, đọc kết quả chính xác và phân tích tình trạng dinh dưỡng của từng trẻ. Qua đó sẽ phát hiện được số trẻ bị suy dinh dưỡng các thể và có phương án can thiêp điều trị, cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho những trẻ bị suy dinh dưỡng.  Góp phần giảm tỷ lệ ssuy dinh dưỡng trên địa bàn huyện Hòa An.

          Từ  ngày 24 đến 25  tháng 10 năm 2023 Trung tâm y tế đã thành lập 02 tổ tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá, phân loại  tình trạng suy dinh dưỡng  tại xã Nam Tuấn, Lê Chung,  Đại Tiến.

 Một số hoạt động của  tổ điều tra, khảo sát, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng tại xã Nam Tuấn

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số hoạt động của  tổ điều tra, khảo sát, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng tại xã Lê Chung

anh tin bai

 

Tin và ảnh: Nguyễn Sốc
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập