Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Thạch An tổ chức Hội nghị thông tin số liệu chuyên ngành Dân số cho cán bộ dân số xã và cộng tác viên
Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở, ngày 4/9/2018, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thạch An đã tổ chức Hội nghị thông tin số liệu chuyên ngành dân số cho đội ngũ cán bộ dân số xã và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ.
Tham gia tại hội nghị này, có 16 cán bộ Dân số xã và 18 cộng tác viên Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số được cung cấp một số kiến thức cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác Dân số - KHHGĐ; những nội dung mới về công tác Dân số - KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thống kê chuyên ngành Dân số - KHHGĐ và hướng dẫn ghi chép ban đầu, cập nhật, thu thập thông tin biến động vào sổ Ao; kỹ năng kiểm tra, rà soát số liệu Dân số - KHHGĐ tại địa phương.

Qua hội nghị này, góp phần trang bị, bổ sung, cung cấp, nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Dân số - KHHGĐ cho cán bộ dân số xã và cộng tác viên dân số các xã, thị trấn, đặc biệt là công tác truyền thông, vận động, thu thập thông tin, ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành; chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình, tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác Dân số - KHHGĐ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập