Trung tâm Y tế Hòa An tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên Y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số năm 2023.
Trong 2 ngày 5 - 6/10/2023.Trung tâm Y tế Hòa An tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên Y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số mỗi lớp tập huấn có 43 nhân viên viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số tham dự.
anh tin bai

Đồng chí Ma thế Quân - Phó giám đốc TTYT phát biểu khai mạc lớp huấn

Tại các lớp tập huấn, các nhân viên Y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số  được nghe báo cáo viên Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe & Điều dưỡng truyền đạt Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số. Giới thiệu tổng quát sổ ghi chép ban đầu về Dân số (sổ AO).Hướng dẫn ghi chép sổ ban đầu về dân số ( sổ AO).Hướng dẫn ghi phiếu thu tin về dân số ( PO/CTV). Hướng dẫn ghi báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.Hướng dẫn lập biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

anh tin bai

Giảng viên Đoàn Thị Huế - Phòng DS-TTGDSK&ĐD hướng dẫn tại lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn giúp các nhân viên Y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số xác định được nhiệm vụ của nhân viên Y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số, mỗi quan hệ công tác, quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

Tin và ảnh: Đoàn Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập