Trung tâm Y tế huyện Hòa An thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/5/2015 của Chính phủ. Năm 2023.

`Thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính Phủ, về việc hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách, theo quy định của Nghị định này thì đối tượng là phụ nữ người dân tộc thiểu số, hoặc phụ nữ người kinh lấy chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn khi sinh con thuộc một trong các quy định tại Điều 1. Nghị định 39/2015/NĐ-CP; Sinh một hoặc hai con; Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân. - Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ). Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); không áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống. Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

anh tin bai

Buổi cấp phát kinh phí hỗ trợ  các đối tượng chờ đến lượt được cấp kinh phí  tại xã Trương Lương

    Địa bàn được hỗ trợ Người cư trú tại đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn là người có Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú và hiện đang sinh sống tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021của Thủ tướng Chính phủ ban hành đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn”  huyện Hòa An 11  thuộc đơn vị hành chính vùng khó khăn định mức hỗ trợ hai triệu đồng/1người,  năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Hòa An thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo sinh con đúng chính sách Dân số  theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP. Trên toàn huyện có 13 trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ, với tổng số tiền là 26 triệu đồng. Đây là số kinh phí tuy nhỏ nhưng thực sự ý nghĩa nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng Nhà nước đối với chị em phụ nữ người Dân tộc thiểu số nói riêng và đặc biệt là đối với các gia đình thuộc hộ nghèo.

Tin Đoàn Minh - Ảnh Nguyễn Ngơi
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập