Sở Y tế tổ chức triển khai truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 theo quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Sáng ngày 15/8/2022, Sở Y tế tổ chức triển khai truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế; hướng dẫn thu thập thông tin, khảo sát về tình hình nhân lực trạm y tế xã, thị trấn viên chức công tác tại các Khoa, Phòng trực thuộc Trung tâm  Y tế Hòa An.

 

Buổi triển khai truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022.

 

    Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương và 106 điều. Trong đó tập trung vào các nhóm chính sách lớn gồm: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện.

    Dự thảo Luật nêu rõ, về nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề, quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề đối với các chức danh: Bác sĩ; Y sĩ.Quy định giấy phép hành nghề có giá trị 05 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề, theo đó nếu sau 05 năm kể từ thời điểm được cấp phép hành nghề, người hành nghề: Đạt đủ số điểm theo quy định thì sẽ được tự động gia hạn giấy phép hành nghề; Không đạt đủ số điểm theo quy định thì sẽ phải cập nhật bổ sung hoặc phải kiểm tra đánh giá kiến thức để được gia hạn giấy phép hành nghề.

    Về quản lý người hành nghề, Dự thảo Luật bỏ quy định đối tượng theo văn bằng chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề như Luật năm 2009 và thay thế bằng quy định chức danh nghề nghiệp phải có giấy phép hành nghề. Trên cơ sở chức danh nghề nghiệp được quy định trong Luật, Bắt buộc phải đăng ký hành nghề trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

    Về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân.

Tin và ảnh: Đoàn Minh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập